SHËRBIMET

Vendimet që ju merrni sot në avancimin e stafit tuaj është dëshmuar të jetë rruga më e mirë e biznesit që të ketë rritje të qëndrueshme dhe afatgjate.

Duke sjellë së bashku një ekip ekspertësh, me përvojë në ekonominë vendore dhe ndërkombëtare, si dhe duke përdorur teknologjinë më bashkëkohore, Management Consulting në bashkëpunim me Wifi Albania, organizon trajnime të ndryshme me standardet më të avancuara ndërkombëtare duke përfshirë:

  • Trajnime në Ndërmarrësi
  • Kontabilitet dhe Financa
  • Marketing
  • Trajnime në Menaxhim
  • Trajnime profesionale

Programet dhe modulet e trajnimeve do të ndërtohen sipas nevojave të veçanta të klientëve tonë, kompanive vendore dhe ndërkombëtare.