PËR NE

Management Consulting është kompani konsulente e cila është e përkushtuar t’u ofrojë partneritet dhe ekspertizë profesionale klientëve të cilët kanë interes për zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë.

Në mënyrë të veçantë, Management Consulting përmes aftësive të eksperteve të saj këshillues të cilët kanë përvojë shumë vjeçare në sektorin publik dhe atë privat, i ndihmon kompanitë dinamike për të përmirësuar performancën operacionale, profitabilitetin duke rritur efikasitetin, menaxhuar iniciativa të reja dhe për të arritur rezultatet pozitive të biznesit. Gjithashtu, Management Consulting mund të ju ndihmojë në identifikimin e mundësive të reja, përmirësimin e procesit të planifikimit, reduktimit të kostos, përpilimin e strategjive zhvillimore, dhe menaxhimin e rrezikut.

Kompania MC, është regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Kosovë.

Vizioni:

Krijimi i besueshmërisë në shërbimet profesionale të ofruara për klientet tonë

Misioni:

Ofrimi i shërbimeve profesionale për klientët tonë sipas standardeve më të larta përmes së cilave trajtohen problematikat e tyre. Përmes angazhimit të stafit profesional dhe me përvojë në ofrimin e shërbimeve ndaj klientëve tonë, ne do të përmbushim me sukses vizionin e kompanisë tonë.

Vlerat e kompanisë:

– bashkëpunimi

– besueshmëria

– përgjegjshmëria

Our Team:

Menderes Ibra

Konsulent i Lartë


Njomza Hoxha

Konsulent i Lartë