SERVICES

Kompanitë e huaja dhe vendore shpesh ballafaqohen me iniciativa të politikave fiskale, si dhe me ndryshime legjislative në çështjet që përfshijnë tatimet, potikat tregtare, dhe mbikëqyrje tjera rregullatore.

Management Consulting kombinon të kuptuarit e politikës publike, tregjet e kapitalit dhe ekspertizën sektoriale për të ofruar një aftësi unike për klientët që operojnë në kryqëzimin kritik mes biznesit dhe qeverisë. Management Consulting ofron expertizë këshilluese e cila do ti ndihmojë kompanitë që të dërgojnë mesazhin e duhur në momentin e duhur për të mbrojtur vlerën dhe të drejtat e ndërmarrjes (sektorit) si dhe interesat publik.

Shërbimet tona përfshijnë:

  • Analiza ekonomike
  • Analiza të nismave ligjore dhe nënligjore
  • Sondazhe të opinionit publik
  • Angazhim të palëve të interesuara – OJQ
  • Komunikim të integruar