PARTNERS

WIFI ALBANIA

D.D.D

Shkolla e Gjuhëve të Huaja, The Cambridge School

Ipko

Deloitte

Albstar

Dukagjini

Peja Hill

astronik

TIKI

Bucaj

Katrori ITS

TEB

Gjimmnazi Cambridge

icd

PHILIP MORRIS

Oda Ekonomike e Kosovës

Fabrika për përpunimin e metalit