• Our knowledge – Your growth

    Management Consulting – MC

  • Our knowledge – Your growth

    Management Consulting – MC

Public Policy Advocacy

Kompanitë e huaja dhe vendore shpesh ballafaqohen me iniciativa të politikave fiskale, si dhe me ndryshime legjislative në çështjet që përfshijnë tatimet, potikat tregtare, ...

Advisory Services

Ekspertiza e stafit tonë është një aset i jashtëzakonshëm për t’i ndihmuar bizneset të të gjithë sektorëve për të qenë më efektiv dhe më eficient.Management Consu ...

Training

Vendimet që ju merrni sot në avancimin e stafit tuaj është dëshmuar të jetë rruga më e mirë e biznesit që të ketë rritje të qëndrueshme dhe afatgjate.Duke sjellë së ...

ABOUT US

Management Consulting është kompani konsulente e cila është e përkushtuar t’u ofrojë partneritet dhe ekspertizë profesionale klientëve të cilët kanë interes për zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë.

Në mënyrë të veçantë, Management Consulting përmes aftësive të eksperteve të saj këshillues të cilët kanë përvojë shumë vjeçare në sek ...